Procedura sporządzania opisów stanowisk pracy

Istnieje znaczna elastyczność w przeprowadzeniu opisywania stanowisk pracy. Na przykład: określono kto przedkłada projekt opisu stanowiska pracy do zatwierdzenia, jednak nie zdefiniowano, kto faktycznie sporządza ten projekt (§ 2 ust. 1 zarządzenia) Procedura powinna odpowiadać specyfice, zasobom oraz doświadczeniom danego…

Analiza opisów stanowisk pracy

Pozioma Analiza przekrojowa podobnych stanowisk pracy w całej organizacji, np. stanowisk sekretarskich, pod kątem: –ujednolicenia opisów (zadań, odpowiedzialności, wymogów, itd.), –ograniczenia liczby opisów stanowisk pracy –zbadania czy opisy nie były tworzone pod konkretnych pracowników (różnice w opisach tych stanowisk pracy…

Ogólne zasady opisywania stanowiska pracy

Opisywane jest stanowisko pracy – opis nie powinien być tworzony pod konkretnego pracownika. Powinno się dążyć do standaryzacji stanowisk pracy – „sztuczne” różnicowanie stanowisk pracy jest złą praktyką Opis powinien być zwięzły, faktograficzny i nie zawierać informacji zbędnych, powtarzających się…

Pieniądze z UE wspierają powrót na rynek zwolnionych pracowników

Polska otrzyma z Komisji Europejskiej środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), na dofinansowanie wsparcia, które było udzielane w 2013 r. osobom zwolnionym na Śląsku w firmie Fiat Auto Poland S.A. oraz w przedsiębiorstwach z nią powiązanych. 14 stycznia…

Więcej zasobów na DanePubliczne.gov.pl

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Od 9 maja pod adresem danepubliczne.gov.pl dostępne jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej. Przy użyciu Repozytorium możemy wyszukiwać i…

Szef MAC spotkał się z laureatami sesji „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”

Minister Andrzej Halicki pogratulował wszystkim laureatom nagród i wyróżnień. Życzył im również dalszych sukcesów w dziedzinie, która stała się ich pasją. Autorzy prezentacji dotyczącej projektu „Aplikacja usprawniająca proces przygotowywania oraz wstępnego opracowywania wyników badań statystycznych statystyki publicznej”, która podczas Forum została…

Stan budowy sieci szerokopasmowych

Minister Andrzej Halicki i wiceminister Bogdan Dombrowski uczestniczyli dziś w wideokonferencji, podczas której podsumowano obecny stan budowy sieci szerokopasmowych. W grudniu 2014 roku zakończono prace projektowe w województwie wielkopolskim i prace budowlane w czterech projektach (w województwie lubuskim, pomorskim, łódzkim i wielkopolskim). Największy…