Odwrócony kredyt hipoteczny – złotówkowy czy walutowy

13Odwrócony kredyt hipoteczny – złotówkowy czy walutowy

Stara zasada bankowa twierdzi, że kredyt należy zaciągać w tej walucie, w jakiej uzyskuje się swoje dochody.
Każdy kredyt zaciągany w walucie innej niż złotówka jest obarczony ryzykiem walutowym. Przekonały się o  tym zwłaszcza osoby, które kilka lat temu, zachęcone niskim kursem franka szwajcarskiego, zaciągnęły zwykłe kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Z  podobnego punktu widzenia wyszedł projektodawca ustawy o  odwróconym kredycie hipotecznym, bowiem uchwalony przez Sejm projekt zawierał m.in. przepis, zgodnie z którym „Odwrócony kredyt hipoteczny jest udzielany w walucie, w której kredytobiorca uzyskuje większość dochodów”. Regulacja ta nie znalazła się jednak w ostatecznym tekście ustawy. W konsekwencji możliwe będzie – o ile banki wystąpią z taką ofertą – uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego w obcej walucie.

Źródło : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa 2014
http://www.rpo.gov.pl/pl/content/odwr%C3%B3cona-hipoteka